גם בזמנים קשים אלה - אנחנו עומדים לצדכם - פתוחים להזמנות